اجرای فعالیت های باقیمانده ناحیه یک پالایشگاه فاز های 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی پروژه دیگری است که انجام آن به شرکت سروش انرژی پارسیان واگذار شده است. فاز‌های 17 و 18 پارس جنوبی نیز با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین، 75 هزار بشکه میعانات گازی و تولید سالانه 05/1 میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان به منظور تأمین خوراک واحد‌های پتروشیمی و تولید روزانه 400 تن گوگرد طراحی شده است.

اجرای ناحیه یک این فاز‌ها پیشتر به عهده شرکتی دیگر بود که به علت عدم توانایی آن شرکت، شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران تصمیم گرفت ادامه کار را از طریق مناقصه به شرکت دیگری بسپارد. در این مناقصه شرکت سروش انرژی پارسیان به عنوان شرکت برتر جهت انجام کار های باقی مانده این پروژه انتخاب گردید. تاریخ شروع این پروژه مطابق قرارداد 04/12/1390 (23-Feb-2012) و تاریخ خاتمه آن 04/12/1397 (22-Feb-2012) بوده و مدت زمان 12 ماه برای اجرای ادامه کار در نظر گرفته شده بود. محدوده کاری شرکت سروش انرژی پارسیان در این پروژه شامل ارائه خدمات مهندسی، تأمین و اجرا (EPC) در ناحیه یک پالایشگاه این فاز ها شامل واحد های ذیل است:

واحد 100- لخته گیر

واحد 102- بازیابی MEG

واحد 103- پایدار سازی میعانات گازی

واحد 110- پشتیبانی پایدار سازی میعانات گازی

واحد 176- Sabstation

نام پروژه:

اجرای ناحیه 1 پالایشگاه فاز 17 و 18  پارس جنوبی

تاریخ شروع کار:

1390/12/04

مدت زمان:

12 ماه

مبلغ قرارداد:

398,080,000,000

کارفرما:

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران