تأمین 91 دستگاه درام (Drum) و 10 دستگاه رآکتور (Reactor) در پروژه طرح توسعه پالایشگاه‌های فاز‌های 13 و 22-24 پارس جنوبی برعهده شرکت سروش انرژی پارسیان بوده است.

نام پروژه:

تأمین 91 دستگاه Drum

تاریخ شروع کار:

15-June-2010

مدت زمان:

12 ماه

مبلغ قرارداد:

12,726,843یورو

کارفرما:

شرکت پترو کاران شفق کیش

نام پروژه:

تأمین 10 دستگاه Reactor

تاریخ شروع کار:

15-June-2010

مدت زمان:

11 ماه

مبلغ قرارداد:

1,670,777یورو

کارفرما:

شرکت پترو کاران شفق کیش