پروژه ناحیه یک فاز 13 پارس جنوبی

اجرای بخش عمده ای از پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی از طریق شرکت پترو پایدار ایرانیان، به شرکت سروش انرژی پارسیان محول شد. تاریخ شروع این پروژه مطابق قرارداد 25/03/1389 (15-June-2010) و تاریخ خاتمه آن 31/06/1395 (21-Sep-2016) بوده و مدت زمان اولیه پروژه 35 ماه و با احتساب الحاقیه 60 ماه می باشد. خدماتی که در این پروژه بر عهده شرکت سروش انرژی پارسیان می باشد در برگیرنده خدمات مهندسی، تأمین و اجرا (EPC)  در بخش عمده ای از پالایشگاه شامل واحد های ذیل می باشد:

واحد100- لخته گیر

واحد 102- بازیابی MEG

واحد 103- پایدار سازی میعانات گازی

واحد 106- کمپرسور گاز

واحد 109- پالایش آب اسیدی

واحد 110- پشتیبانی پایدار سازی میعانات گازی

واحد 122- سیستم سوخت گازی

واحد های 142/141/140- سیستم مشعل، سیستم تخلیه و چاله سوزاندن مایعات

واحد 143- ذخیره سازی میعانات گازی

واحد 160- پایپرک اصلی

نام پروژه:

اجرای ناحیه 1 پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی

تاریخ شروع کار:

1398/03/25

مدت زمان:

36 ماه

مبلغ قرارداد:

460,000,000دلار

کارفرما:

شرکت پترو پایدار ایرانیان