فعالیت های کلان بهبود حوزه منابع انسانی

 • انجام پروژه تحقیقاتی "آسیب شناسی حوزه مدیریت منابع انسانی و آموزش" به منظمر ترمیم نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت. بدین منظور تیم کارشناسی سپکو به همراه تیم مشاور ضمن بررسی مستندات مرتبط سازمانی و انجام مصاحبه های متعدد از طریق پرسشنامه به شناخت میزان رضایت کارکنان و بررسی شاخصه های فرهنگی پرداخت.
 • تدوین بیانیه چشم انداز منابع انسانی؛ موانع تحقق چشم انداز، سند استراتژی های منابع انسانی
 • طراحی فرهنگ سازی و پیاده سازی مرحله اول سیستم مدیریت عملکرد در دو بخش(واحدها و کارکنان) به منظور جهت دهی به عملکرد کارکنان در راستای اهداف سازمان و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف در برنامه ها و عملکرد ها به منظور برنامه ریزی و رفع آنها
 • تدوین و اجرای سند چشم انداز شرکت و استراتژی های رشد و تهیه مستندات تحلیل شده مربوط به نقاط قوت و ضعف، فرصت ها تهدید های استراتژیک شرکت
 • بازنگری و بهبود ساختار کلان و تفصیلی شرکت سپکو به شرح زیر:
 • باز نگری در ساختار کلان با توجه به استراتژیها و اهداف کلان شرکت
 • بررسی لیست مشاغل واحد های سازمانی و بازنگری در نمودار تفصیلی واحد های ستادی و پروژه ها
 • تهیه مدل کلان منابع انسانی سپکو شامل کلیه زیر سیستم ها و فرایند ها و تدوین برنامه اجرایی جاری سازی مدل
 • تدوین برنامه آموزشی بدو استخدام شامل تهیه کتابچه آشنایی با سپکو، تهیه برنامه آموزشی برای توجیه و روانه سازی کارکنان جدید
 • بررسی الگو های موفق در بازار کار «شرکت های مشابه» به منظور تشکیل شبکه ای از باز نشستگان و استفاده بهینه از دانش و تجربیات آنان
 • مدیریت منابع انسانی سپکو به همراه منابع انسانی شرکت های تابعه با هدف کسب اطلاعات لازم برای جذب فارغ التحصیلان بدون سابقه کار دانشگاه ها در نمایشگاه‌های داخلی از جملهنمایشگاه کار (Job Fair) حضور فعال داشته است.
 • حوزه مدیریت منابع انسانی شرکت سپکو در راستای اهداف استراتژیک سازمان و توسعه روز افزون شرکت؛ با توجه به نیاز شرکت به نیروهای متخصص و کارآمد؛ با بهره گیری از آخرین متد های جذب و تأمین نیرو، اقدام به انتخاب و جذب افراد مورد نیاز جهت تصدی مشاغل مورد نیاز در شرکت نموده است که یکی از متدهای جدید جذب و تأمین نیروی انسانی اجرای کانون ارزیابی می‌باشد. کانون ارزیابی بر تجزیه و تحلیل شغل و تدوین فهرستی از شایستگی ها و مهارت‌های مورد نیاز برای تصدی موفق مشاغل و مسئولیت تأکید دارد. از مهمترین کاربرد‌های استفاده از نتایج فرآیند ارزیابی می‌توان به شناخت و استخدام افراد مناسب و واجد شرایط نام برد.
 • پیاده سازی آئین نامه جدید حقوق و مزایای شرکت با هدف جذب و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد
 • عضو فعال کمیته اتوماسیون اداری:
 • آئین نامه گردش مکاتبات اداری شرکت سپکو با همکاری مدیریت مهندسی و توسعه و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تعریف ساختار سازمانی تفصیلی شرکت در نرم افزار اتوماسیون اداری (چارگون) و تخصیص افراد به سمتهای سازمانی بعنوان پیش نیاز استقرار کانل نرم افزار اتوماسیون اداری
 • برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مرتبط در حداقل زمان ممکن
 • تهیه فایل هوشمند به منظور گزارش گیری سریع و مطمئن آماری از وضعیت پرسنل و تهیه گزارشات آماری (مدیریتی و موردی) از وضعیت کارکنان شاغل در شرکت شامل: اطلاعات تحصیلی، رشته تحصیلی، دانشگاه ها و...
 • پایش و اصلاح مداوم اطلاعات پرسنلی کارکنان و بروز رسانی نمودار سازمانی کلیه واحد های ستادی و پروژه ای شرکت.
 • تهیه رزومه های تک برگی پرسنلی در سپکو.