پروژه های نفت

پروژه های مهندسی

 پروژه های گازی

پروژه های  پتروشیمی

شرکت سروش انرژی پارسیان

خدمات شرکت سروش انرژی پارسیان شامل مهندسی پایه و تفصیلی، خرید تجهیزات و مواد از منابع داخلی و بین المللی و ساخت می باشد. این شرکت در دوران کوتاه فعالیت خود ارتباطات حرفه ای و مؤثری با دیگر شرکت ها برقرار نموده و برون سپاری و سپردن بخشی از کارها به پیمانکار فرعی را بعنوان راه حلی بهینه در مدیریت پروژه ها بکار می گیرد.

به منظور بالا بردن اعتماد کارفرمایان به توانایی شرکت سروش انرژی پارسیان در انجام کامل یک پروژه(مهندسی، خرید و اجرا) این شرکت به نحوی سازماندهی شده تا از توان شرکت های زیر مجموعه خود در زمینه تخصصی‌شان بهره مند گردد.

  • مأموریت

مأموریت شرکت سروش انرژی پارسیان عبارت است از طراحی، اجرا و تأمین نیازمندی های پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته کشور با ساختار منعطف و با استفاده از فن‌آوری های روز دنیا مطابق با قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی و تأمین منافع پایدار از همه ذینفعان.

  • چشم انداز

تبدیل شدن به پیمانکار عمومی (GC) در صنایع نفت و گاز کشور تا افق زمانی 1400

  • اهداف کلان

افزایش تنوع محصولات

افزایش سهم بازار داخلی محصولات موجود

نفوذ در بازار های خارجی

افزایش بهره وری منابع

ایجاد و توسعه ارتباط پایدار و مبتنی بر منافع متقابل با پیمانکاران

افزایش کیفیت و دانش فنی

توسعه منابع انسانی و افزایش سهم ایمنی و بهداشت کارکنان

  • خط مشی و ارزشهــای سازمانی

شرکت سروش انرژی پارسیان در راستای نیل به چشم انداز و اهداف خود به کارگیری سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) را مد نظر قرار داده و خود را ملزم به استاندارد های مدیریت کیفیت(ISO 9001)، مدیریت محیط زیست(ISO 14001) و مدیریت ایمنی بهداشت شغلی (OHSAS 18001) می‌داند. بر این اساس سپکو خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه و ارزش های سازمانی خود را تدوین نموده است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

سپکو مصمم است با برخورداری از منابع انسانی فرهیخته و اثر بخش، ساختار منعطف و فنآوری کار آمد مبدل به یکی از بزرگترین شرکت های پیمانکاری حوزه نفت و گاز در سطح کشور و منطقه با حفظ ارزش های سازمانی خود گردد.