پروژه های نفت

پروژه های مهندسی

 پروژه های گازی

پروژه های  پتروشیمی

شرکت سروش انرژی پارسیان (SEPCO) با هدف تبدیل شدن به یک پیمانکار (General ContractorGC  در زمینه انرژی علی الخصوص نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ 89/08/11 تأسیس شد.در راه تحقق این هدف شرکت سروش انرژی پارسیان گام های مهمی برداشته تا قادر به ارائه گستره نسبتاً کاملی از خدمات مهندسی، خرید و ساخت(EPC) در بخش انرژی می باشد. به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب، استفاده از فناوری های نوین روز و تلاش مجدانه و مستمر در ارائه خدمات با کیفیت جهانی به کارفرمایان از جمله رویکرد های شرکت از زمان تأسیس بوده است.خدمات شرکت سروش انرژی پارسیان شامل مهندسی پایه و تفصیلی، خرید تجهیزات و مواد از منابع داخلی و بین المللی و ساخت می باشد. این شرکت در دوران کوتاه فعالیت خود ارتباطات حرفه ای و مؤثری با دیگر شرکت ها برقرار نموده و برون سپاری و سپردن بخشی از کارها به پیمانکار فرعی را بعنوان راه حلی بهینه در مدیریت پروژه ها بکار می گیرد.